BIỂU PHÍ, QUY ĐỊNH VÀ HẠN MỨC GIAO DỊCH CHUYỂN TIỀN, THANH TOÁN QUA HEYPAY TRÊN ỨNG DỤNG Heycar

Tài khoản HeyPay đã sẵn sàng để bạn giao dịch, thanh toán nhận cuốc xe trên ứng dụng Heycar Driver và Heycar Customer. Bạn đã có thêm một phương tiện để thanh toán thật tiện dụng, đơn giản và nhanh chóng. Nạp tiền vào tài khoản để thanh toán qua HeyPay, thanh toán chi phí chuyến đi, thanh toán chi phí nhận cuốc, rút tiền về tài khoản ngân hàng. Mọi giao dịch sẽ nhanh gọn trong vài chạm trên điện thoại. Heycar thông báo đến bạn biểu phí, quy định và hạn mức giao dịch, thanh toán quá tài khoản HeyPay trên ứng dụng Heycar và Heycar Driver.

1. Nạp tiền vào tài khoản HeyPay

Quy định: 

  • Chỉ được nạp tiền vào tài khoản HeyPay từ:
    • Tài khoản thanh toán hoặc thẻ ghi nợ của khách hàng tại ngân hàng;
    • Nhận tiền từ Ví điện tử khác do cùng tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử mở.
  • Nghiêm cấm hành vi sử dụng tài khoản HeyPay để thực hiện các giao dịch cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận và các hành vi vi phạm pháp luật khác…
Nguồn tiền Phí Hạn mức giao dịch
Tài khoản Ngân hàng Miễn phí

– Hạn mức giao dịch lần:

  • Số tiền tối thiểu: 20.000 VNĐ.
  • Số tiền tối đa: 2.000.000 VNĐ.

– Hạn mức giao dịch ngày đối với người dùng: 5.000.000 VND/ngày/người dùng.

– Hạn mức giao dịch ngày đối với thẻ: 5.000.000 VND/ngày/thẻ.

Thẻ nội địa Ngân hàng liên kết Miễn phí
Thẻ Quốc tế (Visa/ Master/ JCB) Miễn phí

2. Hoàn tiền từ tài khoản HeyPay về tài khoản ngân hàng.

Quy định: 

– Chỉ được hoàn tiền về tài khoản ngân hàng với điều kiện:

+ Tài khoản đang không vi phạm chính sách nào của Heycar;

+ Người dùng đang không vi phạm pháp luật và nằm trong diện bị phong tỏa tài khoản của nhà nước.

– Thời gian duyệt hoàn tiền trong khoảng thời gian 10 ngày tính từ ngày khách hàng gửi yêu cầu hoàn tiền về tài khoản. Trong khoảng thời gian duyệt hoàn tiền bạn sẽ không thể nhận được thông báo về những cuốc xe trên hệ thống từ ứng dụng Heycar Driver.

Nguồn tiền Phí Hạn mức giao dịch

– Ngân hàng VPBank

– Ngân hàng ACB

– Ngân hàng Sacombank

– Ngân hàng Maritimebank

– Ngân hàng HDBank

2.000VND/1 giao dịch

– Hạn mức giao dịch lần:

  • Số tiền tối thiểu: 50.000 VNĐ.
  • Số tiền tối đa: 2.000.000 VNĐ.

– Hạn mức giao dịch ngày: 5.000.000 VND/ngày/người dùng.

– Tần suất giao dịch tối đa 03 giao dịch/ngày.