Triết lý thương hiệu

Hey là ứng dụng đặt xe tiện chuyến sân bay và đường dài. Tận dụng nền tảng công nghệ, chúng tôi mong muốn trở thành cầu nối, giúp lợi ích của khách hàng và tài xế sát lại gần nhau hơn.

Tầm nhìn

Chúng tôi mong muốn trở thành một ứng dụng kết nối vận tải, giúp giải quyết mọi nhu cầu di chuyển hàng ngày của mỗi người dân Việt Nam.

Sứ mệnh

Chúng tôi luôn cam kết đặt lợi ích của khách hàng và tài xế lên hàng đầu. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tôn chỉ đó sẽ không thay đổi.

Giá trị cốt lõi

Tôn trọng

Chúng tôi luôn mong muốn xây dựng một mối quan hệ tôn trọng và bình đẳng.

An toàn

Với tất cả các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, an toàn luôn là tiêu chí được đặt lên hàng đầu.

Trách nhiệm

Luôn có trách nhiệm với dịch vụ mà mình cung cấp

Kết nối

Dựa vào nền tảng công nghệ, kết nối mọi nhu cầu di chuyển